Saltar apartados

Cerca i tractament d'informació documental

Productes Productes i serveis

Cerca i tractament d'informació

GPLSI compendium
Generació automá- tica de resums.
GPLSI compendium
GPLSI compendium

GPLSI COMPENDIUM és un sistema de generació de resums de textos automàtic capaç de produir resums genèrics i informatius en anglès. D'aquesta manera podràs obtenir les idees més rellevants d'un document (notícies, informe, pàgina Web, etc.) amb un sol clic, sense necessitat d'haver de llegir tot el text. Açò et permetrà conèixer d'una ullada de què tracta el text i avaluar al mateix temps si és d'interès per a tu. És una eina fruit d'una exhaustiva recerca que utilitza tècniques de Processament de Llenguatge Natural per a detectar i extraure la informació més rellevant.

Intime
Integració d'he- rramientas
Intime
Intime

Intime és una plataforma d'integració de recursos i eines per al processament del llenguatge natural. Aquesta concebuda amb la idea de poder facilitar la integració d'aquests recursos i compartir-los entre la resta de la comunitat sense perdre el control de l'investigador sobre ells.

Intime permet integrar eines perquè altres usuaris puguen conèixer-les , executar-les i aplicar-les a les seues recerques sense haver de descarregar-li-les ni instal·lar-li-les en la seua màquina. A més, la plataforma permet tenir tants servidors Intime com es vulga doncs aquests se sincronitzaran amb la resta en una xarxa P2P basada en serveis web . A més, incorpora eines que permeten llistar les aplicacions integrades, conèixer el seu funcionament afegint manuals d'ajuda molt senzills i executar-les remotament en una arquitectura client/servidor i distribuïda .

Aquesta plataforma d'integració està desenvolupada en JAVA i és multiplataforma . Permetent, d'aquesta manera, incorporar tant eines desenvolupades en Linux, Mac o Windows. Simplement cal instal·lar un servidor Intime en cada tipus de màquina i incorporar les eines pertinents.

Intime també permet desenvolupar aplicacions complexes a partir dels recursos ja integrats, enllaçant-los de molt diverses formes: seqüencial , paral·lela , client/servidor , distribuïda , etc. A més, conté un potent framework JAVA (JPM) per al desenvolupament d'eines de processament del llenguatge natural que s'integren de forma natural dins de la plataforma. Amb aquest framework de desenvolupament es pot crear aplicacions modulars , altament configurables , amb diferents arquitectures (local, client/servidor, paral·lela, distribuïda) i amb diferents fluxos de processament a partir dels arguments del sistema que facilita enormement el pas dels productes de recerca al de producció i transferència de tecnologia .

Tant Intime com JPM són gratuïtes i tenen una llicència LGPL que permet el seu ús tant per a aplicacions lliures com a comercials sense necessitat de pagar cap tipus de compensació.

Web del producte

GPLSI INQUIREIX
Classificació i ex- tracció d'informa- ción
GPLSI INQUIREIX

Amb aquesta aplicació es pot classificar i extraure informació molt concreta amb l'objectiu d'emplenar bases de dades de forma automàtica i a partir de text no estructurat. Açò li permet obtenir, per exemple, els noms d'experts i organitzacions en notícies sobre medicina a partir de periòdics nacionals.

Web del producte

GPLSI MONEI
Metabuscador intel·ligent
GPLSI MONEI

MONEI és un metabuscador que pot cercar en moltes fonts al mateix temps i que s'adapta a les necessitats de la seua empresa. Açò s'aconsegueix gràcies a la personalització del rànquing de resultats a les particularitats específiques del seu negoci per a obtenir una alta precisió, cercant només en aquelles parts d'Internet que són realment rellevants.

GPLSI MONEI. Metabuscador intel·ligent

Web del producte

GPLSI Social observer
Mineria d'opinions
GPLSI Social observer
GPLSI Social observer

GPLSI Social Observer és una aplicació que recupera tweets de la xarxa social de Twitter sobre un tema en concret i, de forma automàtica, valora les opinions expressades en els paraments. Açò permet realitzar un seguiment de les opinions de la gent sobre un famós, polític, equip de futbol, producte, inversió en borsa o, fins i tot, unes eleccions. D'aquesta forma, i gràcies a aquesta eina es pot arribar a una anàlisi i predicció d'opinions i tendències. L'anàlisi de tendències és un àrea de recerca relativament recent i de gran interès per a mitjans de comunicació, empreses, agències borsàries i governs entre uns altres. Permet predir certs aspectes soci/econòmics i prendre les mesures oportunes en cada cas abans que es produïsquen.

Web del producte

Lucentia BI Suite
Desenvolupament d'aplicacions d'intel·ligència de negoci.
Business Intelligence
Data EngineDemo BiSuiteDiagram BiSuite

Lucentia BI Suite és l'eina desenvolupada pel grup de recerca Lucentia per al desenvolupament d'aplicacions d'intel·ligència de negoci . Aquesta eina està composta d'una sèrie de plugins d'Eclipse que permeten el disseny de cadascuna de les parts d'una aplicació d'intel·ligència de negoci de manera integrada. Lucentia BI Suite implementa un procés de desenvolupament dirigit per models híbrid que té en compte tant requisits d'usuari com a fonts de dades operacionals en el disseny d'un magatzem de dades que done suport a la resta del sistema d'intel·ligència de negoci: eines OLAP, mineria de dades, processos ETL, etc. Lucentia BI Suite permet al desenvolupador realitzar un disseny d'aquest magatzem de dades que podrà ser implementat a posteriori en les aplicacions preferides per l'usuari final. La nostra eina es complementa amb les eines analítiques mes esteses (com per exemple Oracle and IBM BI suites, Microsoft Analysis Services, Business Objects, Microstrategy, Cognos PowerPlay, Pentaho, etc.) ja que som capaços de generar codi i implementacions perquè aquestes eines puguen poblar i analitzar de dades les estructures generades.


Web del producte

Tornar a productes

I.U. Investigació Informàtica


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
Edifici d'instituts universitaris

Tel: (+34) 96 590 9872

Fax: (+34) 96 590 9874

Twitter: https://twitter.com/iuii

Facebook: https://www.facebook.com/InvestigacionInformatica

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464