L'institut Institut Universitari d'Investigació Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Instituts
Logo Institut Universitari d'Investigació Informàtica   Institut Universitari d'Investigació Informàtica
Institut Universitari d'Investigació Informàtica
IUII
¿QUI SOM?

L'institut

L'INSTITUT

L'Institut  Universitari d'Investigació Informàtica  –creat en la Universitat d'Alacant el 26 de juliol de 2006, per Decret 107/2006, de 21 de juliol, del Consell– està compost per un excel·lent i entusiasta equip de més de 120 persones amb una trajectòria investigadora de gran qualitat, en diferents àrees relacionades amb la informàtica.

OBJECTIUS

L'Institut Universitari d'Investigació Informàtica pretén ser, a més d'un referent de suport sobre tecnologia informàtica per a la petita i mitjana empresa, i la societat en general, un espai comú per a investigadors d'alta qualitat, amb formació interdisciplinària del sector de la informàtica, amb un llenguatge comú on la filosofia de la innovació i qualitat exercisca un paper central. Per a això, aquest institut té definits els següents objectius prioritaris:

 • Fomentar i promoure la investigació informàtica de qualitat tractant tant els aspectes científics bàsics com els de caràcter aplicat.
 • Establir una formació d'alt nivell en l'àmbit d'actuació de l'institut, mitjançant programes i estudis de postgrau i especialització amb marcat caràcter interdisciplinari, així com mitjançant cursos de formació i actualització.
 • Fomentar les relacions amb instituts i centres d'investigació similars a Espanya i en la resta del món, amb la finalitat d'establir xarxes d'investigació de qualitat internacional.
 • Proporcionar assessorament científic i tècnic a persones físiques o entitats públiques o privades en l'àmbit de les competències de l'institut.
 • Promoure la cooperació amb empreses dins de l'àmbit de la investigació i el desenvolupament.
 • Impulsar la innovació tecnològica, potenciant la transferència tecnològica a la societat i en particular a l'entorn industrial.

 

 

 

 

Un excel·lent i entusiasta equip de més de 120 persones per a fomentar la investigació bàsica aplicada en el camp de la informàtica i el desenvolupament tecnològic

 

 

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓ
Director
Pablo Gil Vázquez
965903400 x 8880
pablo.gil@ua.es
Secretari
Antonio Jorge Pertusa Ibañez
965903400 x 8824
pertusa@ua.es
Subdirector
Francisco A. Pujol López
965903400 x 3041
fpujol@ua.es
Subdirectora
Ester Martínez Martín
965903400 x 2071
ester@ua.es
SECRETARIA
Gestor en cap
Antonio Anton Miralles
965903400 x 9189
toni.anton@ua.es
Tècnic
Javier Navarrete Sánchez
965903400 x 9190
javi.navarrete@ua.es


L'INSTITUT EN XIFRES

 • Nº de tesis llegides (2019): 24
 • Fons externs de convocatòries i contractes (2019) : 1.773.007,37 €
 • Nombre total de sexennis (2019):   --
 • Projectes públics en vigor: --
 • Projectes privats en vigor: --

 

 COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

  

 

Fins a la creació del IUII, a la província d'Alacant no existia cap institut d'aquestes característiques

 

REPERCUSSIÓ SOCIAL


Fins a la creació del IUII , a la província d'Alacant no existia cap institut d'aquestes característiques. La seua creació pretén ser una excel·lent aposta per a la modernització tecnològica i la innovació en l'empresa i en la societat alacantina, amb la seua previsible repercussió en el benestar social. Entre aquestes repercussions podem destacar:

 • Increment de l'ús de les noves tecnologies en tots els sectors productius de l'àrea d'influència.
 • Major implicació de l'empresa alacantina en la millora de l'accessibilitat dels seus productes i serveis a persones amb alguna mena de discapacitat.
 • Millor adaptació de productes i serveis a la situació multicultural i multilingüística que concorre en el nostre entorn.
 • Disminució previsible dels preus dels productes i serveis de noves tecnologies.
 • Creació i desenvolupament de noves empreses relacionades amb la tecnologia informàtica.
 • Millora de la qualitat docent en l'àmbit de les competències de l'institut.
 • Major projecció professional exterior dels estudiants de postgrau i investigadors formats en l'institut.
 • Augment de la productivitat en la investigació a causa de les diferents col·laboracions tant internes com externes que promou constantment l'institut.
 

INFRAESTRUCTURA

CLÚSTER DE COMPUTACIÓ IUII

El clúster de computació ha sigut adquirit pel  Grup de Computació d'Altes Prestacions i Paral·lelisme  de la Universitat d'Alacant, cofinançada pel projecte  CONSTRUCCIÓ I OPTIMITZACIÓ AUTOMÀTIQUES DE BIBLIOTEQUES PARAL·LELES DE COMPUTACIÓ CIENTÍFICA-UA  (TIN2008-06570-C04-04), del  Ministeri de Ciència i Innovació  d'Espanya  i el  Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement de la Universitat d'Alacant


Enllaç a la web del Clúster de computació IUII     

SISTEMA DGX DE CÒMPUT PER A IA

Dos servidors NVIDIA DGX A100 d'ús exclusiu per a tasques de processament d'investigació, cofinançat pel projecte INVESTIGACIÓ EN TÈCNIQUES D'APRENENTATGE PROFUND A VOLUMS DE DADES MULTIMODALS (IDIFEDER/2020/003) , de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (90%), el Vicerectorat d'Investigació i Transferència del Coneixement (5%), i Institut Universitari d'Investigació Informàtica (5%).

Cada servidor consta de:

 • 8 GPU  amb 320 GB de memòria GPU total.
 • 6 NVSwitches de segona generació.
 • 9 Mellanox ConnectX-6 VPI HDR InfiniBand/Ethernet de 200 Gb.
 • CPU AMD de 64 nuclis duals i memòria del sistema d'1 TB.
 • SSD NVME Gen4 de 15 TB.

(PROXIMAMENTE) Enllaç a la web del sistema de còmput per a IA

SALA D'EXPERIMENTS MULTIUSOS

 • Sala diàfana de 100m2 per a realització d'experiments en interior.
 • Teulades altes de 4,5 metres
 • Ideal per a experiments de robòtica, captures de dades i muntatge d'estructures de gran grandària.
 • Possibilitat d'ús de sistema de tracking per càmeres d'alta precisió.

Ubicació Edifici d'Instituts Universitaris, planta baixa     

SALA DE PROCESAMENT DE DADES

Sala per a ubicació de servidors de càlcul per a investigació:

 • Temperatura controlada.
 • Sistema d'alimentació ininterrompuda.
 • Suport d'electricitat amb generador d'emergència.