Robòtica Institut Universitari d'Investigació Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Instituts
Logo Institut Universitari d'Investigació Informàtica   Institut Universitari d'Investigació Informàtica
Institut Universitari d'Investigació Informàtica
CAPACITATS
ROBÒTICA I
INFORMÀTICA INDUSTRIAL

Robòtica

CAPACITATS


 • Robots manipuladors: Control i guiat de tasques d'agarre i manipulació d'objectes
 • Robots mòbils autònoms (USV,UAV): Localització, posicionament i navegació.
 • Robòtica assistencial i agents col·laboratius.
 • Teleoperació de robots i neurobótica.
 • Interfícies home màquina.
 • Automatització en entorns domèstics: llar intel·ligent.
 • Indústria 4.0: Automatització industrial, instrumentació i control.
 • Internet de les coses (IoT).
 • Disseny i fabricació CAD/CAM.

 

 

 
 

 
 

En l'IUII es dissenyen i implementen solucions robòtiques que permeten automatitzar tasques complexes, totalment o parcialment, tant en àmbits industrials com domèstics, en entorns d'interior o d'exterior. En particular, s'investiga en:

 • Desenvolupar mètodes per a interactuar amb l'entorn per exemple per a identificar un objecte i les seues propietats (percepció visual), guiar el robot (control de robots), agarrar-ho i manipular-ho de manera segura (percepció i control tàctil). Ser capaços de controlar cadascuna d'aquestes tasques (aprenentatge tàctil) mentre s'interactua amb ell adapdándose a situacions dinàmiques.
 • Desenvolupar mètodes per a l'autolocalización de robots mòbils i vehicles, independentment de la seua manera de locomoció, mitjançant l'anàlisi de dades procedents de diferents fonts i sensors (exteroceptius i propioceptius). Implementar algorismes i aplicar tècniques de reconeixement de l'entorn (creació de mapes, anàlisis del terreny, detecció d'obstacles, etc.) per a aconseguir una navegació autònoma.
 • Automátizar i controlar tasques amb capacitat de tenir funcionament autònom, mitjançant l'aplicació de tècniques d'instrumentació i control i així poder dur a terme operacions que permeten reduir costos i aconseguir major seguretat en la seua execució. potenciar la reconfigurabilidad tant en entorns industrials com domèstics.

 

 


PROJECTES DESTACATS

Virtualització moviment robot
 

COMMANDIA

Robòtica mòbil col·laborativa d'objectes deformables en aplicacions industrials

En aquest projecte es desenvolupen tècniques i tecnologies en percepció visual i tàctil, control i planificació robòtica per a manejar dinàmicament objectes deformables amb un grup de manipuladors mòbils col·laboratius. El projecte s'emmarca dins de l'automatització i cerca de solucions robòtiques en els sectors industrials de la carn i el calçat, on es col·labora amb ADIV (França, http://www.adiv.fr/en/home-3/ ) i INESCOP (Espanya, https://www.inescop.es/es/ ) respectivament.

Pàgina web del projecte .

MOMUE

Manipulació Mòbil per a Entorns Exteriors no Estructurats

El projecte MOMUE està orientat al camp de la manipulació robòtica intel·ligent en entorns exteriors no estructurats i dinàmics, fent ús d'un robot manipulador mòbil.

En el projecte s'investiga i desenvolupen mètodes i algorismes per a manipulació intel·ligent i autònoma d'objectes, així com altres enfocats a la localització i navegació robòtica en exteriors.

S'ha implementat una plataforma de manipulació mòbil de desenvolupament propi, en la qual s'incorporen sistemes sensorials que doten a la plataforma mòbil de capacitats de navegació en espais oberts, fora de carrers o pistes senyalitzades així com al manipulador robòtic, de la capacitat perceptiva necessària per a detectar i manipular objectes no coneguts.

Pàgina web del projecte  

 

Notícies