Saltar apartados

L'Alcudia Investigació

 

En el jaciment de l'Alcudia és un centre dedicat a l'activitat investigadora. En el mateix es vénen duent a terme diversos projectes a més de comptar en el Pla director vigent amb línies d'investigació prioritàries. Aquestes línies donen cobertura tant a les necessitats de conservació de les estructures existents visitables, com als interessos científics plantejats per diferents grups d'investigació.

A més, el marcat caràcter universitari de la nostra seu, inclou la docència com un projecte d'especial rellevància, utilitzant les intervencions de camp o estudis de laboratori com a base per a les pràctiques d'estudiants universitaris.

La investigació compta amb el suport i la col·laboració de l'Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH), creat en la Universitat d'Alacant per Decret 149/2014 del Consell amb la finalitat de fomentar l'estudi, la interpretació i la difusió del Patrimoni Històric a través de la més actualitzada i completa perspectiva arqueològica. L'INAPH té entre un dels seus objectius prioritaris la col·laboració en la investigació, conservació i difusió del jaciment universitari de l'Alcudia i té una àmplia presència en el seu Consell Científic.

 

Línies d'investigació prioritàries
 • En l'estat actual de coneixements, s'imposa una actuació en les següents línies preferents:
  • Comprendre i conèixer la ciutat romana en els seus tres moments fonamentals:
   • 1. La fase formativa. El pas de l'assentament iber a la fundació de la colònia.
   • 2. La definició de la ciutat romana en els seus dos moments essencials: augusteo i flavio.
   • 3. La transformació de la ciutat en l'antiguitat tardana i l'Edat mitjana (transformació topogràfica, cristianització, abandó i formació d'Elx en època andalusina).
  • Contextualitzar els monuments i estructures excavades en èpoques amb sistemes de registre escàs, integrant-los en circuits visitables coherents i comprensibles.
  • Documentar les fases més antigues del jaciment (ibèriques i/o prehistòriques), i integrar-les en la posada en valor de la zona arqueològica.

 

 

Ámbitos d'actuació de la Fundació

 

Termes orientals

Conjunt termal de grans dimensions del segle I d.n.e., en ús fins a l'Antiguitat Tardana. Va ser parcialment excavat en la dècada dels anys 90 del passat segle i en part consolidat. En l'actualitat es treballa en la seua reestudio, consolidació i cobriment.

El sector ha sigut objecte de diversos treballs d'anastilosis virtual que poden integrar-se en la seua posada en valor.

 

Fotografia de VCROWN

 

 

Saber més:

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13054

http://hdl.handle.net/10045/45129

Muralla i termes occidentals

Aquestes dades se sumen als obtinguts en 1890 per Sr. Pedro Ibarra, que va excavar algunes de les sales de l'edifique (com el caldarium i el tepidarium), i els resultats del qual va descriure amb summa minuciositat. Gràcies a això, avui s'ha pogut recuperar aquesta informació malgrat que les restes arqueològiques es troben de nou coberts de terra.

L'edifici es va construir cap a l'últim terç del segle I a.n.e. sobre les restes parcials d'una muralla més antiga, i existeixen evidències de la seua utilització almenys fins a l'Antiguitat Tardana.

En aquest sector s'ha vingut desenvolupant el programa docent del Curs Pràctic d'Arqueologia, inclòs en els Cursos d'Estiu Rafael Altamira de la Universitat d'Alacant, obert als estudiants universitaris de diverses procedències.

A conseqüència de la construcció del Centre d'Interpretació a l'entrada del jaciment, es va documentar i va restaurar la muralla romana de la ciutat, amb el patrocini de la Diputació Provincial d'Alacant, dins del conveni entre la Fundació Marq i la Fundació L'Alcudia.

Es tracta d'una muralla amb basament de maçoneria i part superior de tova, datada almenys en el segle I a.n.e., que un segle més tard va ser desmuntada i reaprovechada en part, en la construcció del complex termal occidental de la ciutat, la plataforma de la qual va guanyar terreny sobre els límits determinats per la muralla.

En l'actualitat s'estudien els contextos estratigràfics i la seua relació amb l'edifici termal.

 

Saber més:

http://hdl.handle.net/10045/45128

http://hdl.handle.net/10045/45128

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/45107

 

 

Cases ibèriques%u201D. Sector 4C

Actuació encaminada a proposar, d'una banda, la relectura estratigràfica del sector a partir d'una nova intervenció arqueològica emprant una metodologia actualitzada i, per un altre, la de recuperar les antigues excavacions que allí es van practicar, tant estructural com documentalment. L'objectiu final persegueix actualitzar un dels sectors del jaciment amb una seqüència ocupacional més completa.

La primera part del projecte, l'excavació, va ser finançada per la Generalitat Valenciana dins del denominat Pla Confiança, sol·licitat per l'Ajuntament d'Elx. Es va documentar un sector urbà que va estar en funcionament des d'almenys el segle I a.n.e fins als inicis de l'època islàmica, sense descartar que existisquen fases anteriors d'època ibèrica en els nivells infrapuestos encara per documentar. Va aparèixer almenys un carrer romà amb una dilatada seqüència d'ocupació, a més de restes del Caldarium d'un important complex termal, pròxim o potser vinculat a les termes occidentals.

 

Saber més:

 

http://hdl.handle.net/10045/45105

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/45107

 

Sector 10D. Ilici en les guerres civils romanes

Actuació encaminada a documentar i reinterpretar la seqüència estratigràfica i els nivells excavats en el sector10D. En aquest sector meridional de L'Alcúdia, pròxim al lloc en el qual es va descobrir la Dama d'Elx, es van practicar excavacions arqueològiques en 1905, en 1923 i en la dècada dels anys 50 del segle XX. La recopilació d'una part d'aquesta documentació antiga ha permès realitzar una proposta de lectura estratigràfica que, combinada amb sondejos estratigràfics puntuals, ha permès constatar la informació corresponent a la fase republicana d'Ilici .

Les dades s'integren en diversos projectes d'I+D+i finançats pel MINECO (HAR2009-11334. El desenvolupament de les guerres civils romanes i la transformació del món indígena en el sud-est d'Hispània i HAR2012-32754. Les petjades de les guerres civils romanes en el sud-est d'Hispània. Conflictes i transformació cultural)

Saber més:

http://hdl.handle.net/10045/45817

 

 

 

 

Altres projectes

 

La Universitat d'Alacant i la Fundació, d'acord amb el Pla Director 2017/2029, desitgen potenciar la investigació arqueològica en i sobre L'Alcudia. Es pretén establir línies estratègiques d'investigació sobre aspectes mal coneguts, a través de noves excavacions, documentació, estudi de fons i aplicació de noves tecnologies de transferència i interpretació del patrimoni.

L'Alcudia obri així les seues portes a iniciatives i projectes finançats, proposats per centres universitaris i d'investigacions nacionals i internacionals, que resulten d'interès per al coneixement històric, la conservació i posada en valor del conjunt arqueològic. Compta ara amb instal·lacions adequades per a acollir aquestes iniciatives, en paral·lel als treballs que desenvolupa la pròpia Fundació.

L'Alcudia


Pda. Atzavares Baix, Polígon 1, 138
03290 Elx
Alacante (Espanya)

Tel: (+34) 96 661 1506

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464