Saltar apartados

L'Alcúdia Recerca

Recerca Arqueològica

La Fundació L'Alcúdia duu a terme diferents línies de recerca. D'una banda, l'adaptació de les intervencions en el jaciment a les necessitats de conservació de les estructures existents o a la resposta de preguntes d'interès cultural o històric prèviament plantejades i, d'altra banda, a la recuperació, documental i arqueològica, de l'enorme llegat produït durant l'últim segle per Alejandro Ramos Folqués i per Rafael Ramos Fernández.

A més, el marcat caràcter universitari de la nostra seu, inclou la docència com un projecte d'especial rellevància, utilitzant les intervencions de camp o estudis de laboratori com a base per a les pràctiques d'estudiants universitaris.

La recerca compta amb el suport i la col·laboració de l'Institut Universitari de Recerca en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH), creat en creat en la Universitat d'Alacant per Decret 149/2014 del Consell amb la finalitat de fomentar l'estudi, la interpretació i la difusió del Patrimoni Històric a través de la més actualitzada i completa perspectiva arqueològica. L'INAPH té una línia de recerca específica sobre la %u201Crecerca, conservació i difusió en el jaciment universitari de l'Alcudia%u201D i té una àmplia presència en el seu Consell Científic.

Línies de recerca prioritàries

Comprendre i conèixer Ilici en els seus tres moments fonamentals: 1. La fase formativa (el pas de l'assentament ibero a la fundació de la colònia), 2. La definició de la ciutat romana (en els seus dos moments essencials: augusteo i flavio), 3. La trasformación de la ciutat en l'antiguitat tardana, el seu abandó i la formació d'Elx).

Contextualitzar els monuments i estructures excavats en èpoques amb sistemes de registre escàs, integrant-los en circuits visitables coherents i comprensibles.

Documentar les fases més antigues del jaciment, (ibèriques i/o prehistòriques), i integrar-les en la posada en valor del parc arqueològic.

Projectes i àmbits d'actuació

Termes orientals

Conjunt monumental situat en la zona d'accés al jaciment. Avui és visible la façana, de més de 60 m. de llarg que delimita l'edifici per l'oest i, en la plataforma superior, restes d'alguns dels paviments relacionats amb el frigidarium, un specus i la natatio.

En la bibliografia tradicional aquest front s'havia interpretat com una muralla de cronologia tardana, però les intervencions dutes a terme indiquen que es tracta del mur exterior d'un gran complex termal.

Aquestes dades se sumen als obtinguts en 1890 per D. Pedro Ibarra, que va excavar algunes de les sales de l'edifique (com el caldarium i el tepidarium), i els resultats del qual va descriure amb summa minuciositat. Gràcies a açò, avui s'ha pogut recuperar aquesta informació malgrat que les restes arqueològiques es troben de nou coberts de terra.

L'edifici es va construir cap a l'últim terç del segle I a.n.i. sobre les restes parcials d'una muralla més antiga, i existeixen evidències de la seua utilització almenys fins a l'Antiguitat Tardana.

En aquest sector es ve desenvolupant el programa docent del Curs Pràctic d'Arqueologia, inclòs en els Cursos d'Estiu Rafael Altamira de la Universitat d'Alacant, obert als estudiants universitaris de diverses procedències.

Saber més:

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13054

http://hdl.handle.net/10045/45129

Muralla occidental.

Com a conseqüència de la construcció del Centre d'Interpretació a l'entrada del jaciment, es va documentar i va restaurar la muralla romana de la ciutat, amb el patrocini de la Diputació Provincial d'Alacant, dins del conveni entre la Fundació Marq i la Fundació L'Alcudia.

Es tracta d'una muralla amb basamento de maçoneria i part superior de tova, datada almenys en el segle I a.n.i., que un segle més tard va ser desmuntada i reaprovechada en part, en la construcció del complex termal occidental de la ciutat, la plataforma de la qual va guanyar terreny sobre els límits determinats per la muralla.

En l'actualitat s'estudien els contextos estratigràfics i la seua relació amb l'edifici termal.

Saber més:

http://hdl.handle.net/10045/45128

Termes occidentals

Conjunt termal de grans dimensions del segle I d.n.i., en ús fins a l'Antiguitat Tardana. Va ser parcialment excavat en la dècada dels anys 90 del passat segle i en part consolidat. En l'actualitat es treballa en la seua reestudio, consolidació i cubrición.

El sector ha sigut objecte de diversos treballs d'anastilosis virtual que poden integrar-se en la seua posada en valor.

Saber més:

http://hdl.handle.net/10045/45128

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/45107

Projecte L'Alcudia. Cases %u201Cibèriques%u201D. Sector 4C

Actuació encaminada a proposar, d'una banda, la relectura estratigràfica del sector a partir d'una nova intervenció arqueològica emprant una metodologia actualitzada i, per un altre, la de recuperar les antigues excavacions que allí es van practicar, tant estructural com documentalment. L'objectiu final persegueix actualitzar un dels sectors del jaciment amb una seqüència ocupacional més completa.

La primera part del projecte, l'excavació, va ser finançada per la Generalitat Valenciana dins del denominat Pla Confiança, sol·licitat per l'Ajuntament d'Elx. Es va documentar un sector urbà que va estar en funcionament des d'almenys el segle I a.n.i fins als inicis de l'època islàmica, sense descartar que existisquen fases anteriors d'època ibèrica en els nivells infrapuestos encara per documentar. Va aparèixer almenys un carrer romà amb una dilatada seqüència d'ocupació, a més de restes del caldarium d'un important complex termal, pròxim o potser vinculat a les termes occidentals.

En l'actualitat, s'estan realitzant els estudis relatius a les seqüències estratigràfiques per fases, des de l'etapa ibèrica fins a l'Antiguitat Tardana, donant-se a conèixer diversos resultats en publicacions i seminaris. Les dades s'integren en diversos projectes de R+D+i finançats pel MINECO (projecte HAR2012-34035 Lectura arqueològica de l'ús social de l'espai. Espais domèstics i vida social entre l'Antiguitat i l'Edat mitjana)

Saber més:

http://www.marqalicante.com/contenido/int_arqueologicas/doc_185.pdf

http://hdl.handle.net/10045/45105

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/45107

Projecte relectura del Sector 10D. Ilici en les guerres civils romanes

Actuació encaminada a documentar i reinterpretar la seqüència estratigràfica i els nivells excavats en el sector10D. En aquest sector meridional de L'Alcúdia, proper al lloc en el qual es va descobrir la Dama d'Elx, es van practicar excavacions arqueològiques en 1905, en 1923 i en la dècada dels anys 50 del segle XX. La recopilació d'una part d'aquesta documentació antiga, ha permès realitzar una proposta de lectura estratigràfica que, combinada amb sodeos estratigràfics puntuals, ha permès contractar la informació corresponent a la fase republicana d'Ilici .

Les dades s'integren en diversos projectes de R+D+i finançats pel MINECO (HAR2009-11334. El desenvolupament de les guerres civils romanes i la transformació del món indígena en el sud-est d'Hispània i HAR2012-32754. Les petjades de les guerres civils romanes en el sud-est d'Hispània. Conflictes i transformació cultural)

Saber més:

http://hdl.handle.net/10045/45817

L'Alcudia


Pda. Atzavares Baix, Polígon 1, 138
03290 Elx
Alacante (Espanya)

Tel: (+34) 96 661 1506

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464