Saltar apartados

La nostra Fundació

 

 

 

La Fundació Universitària L’Alcúdia d’Investigació Arqueològica es va crear l’any 1996, en virtut d’un acord entre la família Ramos, propietària fins llavors del jaciment, la Universitat d’Alacant i l’Ajuntament d’Elx. Posteriorment s’hi han sumat la Diputació Provincial d’Alacant, la Generalitat Valenciana i la Universitat Miguel Hernández.

La intenció de la Fundació és investigar, conservar, difondre i divulgar el patrimoni historicoarqueològic de l’Alcúdia com a centre de recerca i docència. L’Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH) de la Universitat d’Alacant col·labora amb la fundació en aquesta tasca.

 

Patronat

És l’òrgan superior de govern i administració de la fundació i li correspon l’exercici de les funcions i facultats que li són pròpies sense cap més limitació que les contingudes en la llei.

Està compost per tots els patrons i patrones de la fundació, i pel gerent, que hi participa amb veu però sense vot. Es reuneix dues vegades l’any de manera ordinària, i entre les seues funcions les principals hi ha les d’aprovar els pressupostos i retre de comptes anualment perquè siguen remesos a la Generalitat Valenciana.

 

Comissió Executiva

Correspon a la Comissió Executiva adoptar els acords necessaris per a la direcció i administració de la fundació, i l’execució dels acords de la Junta General del Patronat.

 

Consell científic

El Consell Científic ha sigut creat per la Universitat d’Alacant i està integrat per set professionals de prestigi reconegut en l’àmbit de l’arqueologia o disciplines afins.

 

L'Alcudia


Pda. Atzavares Baix, Polígon 1, 138
03290 Elx
Alacante (Espanya)

Tel: (+34) 96 661 1506

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464