Projecte Astero

PROJECTE ASTERO

En el sector oriental de l’Alcúdia d’Elx (7-F) hi ha un dels principals complexos termals de l’antiga colònia d’Ilici que, vistes les seues dimensions, devia tenir un caràcter públic. Per als romans, les termes complien no solament funcions higièniques, sinó que constituïen un dels principals centres socials de la ciutat: esbarjo, reunió, esport o centre de negocis. Per un preu mòdic s’entrava a aquests banys públics en torns alternatius d’homes i dones.

 

 

Les termes orientals de l’Alcúdia van estar en ús durant l’època altimperial (segles I-II d. de la n. e.), i les seues estructures, reformades i remodelades, van continuar tenint altres funcions (domèstiques, artesanals o agrícoles) fins al segle VII d. de la n. e. com a mínim Després del seu descobriment el 1998, el sector excavat d’aquestes termes va ser parcialment desmuntat, restaurat i consolidat fins a presentar l’estat actual, encara que les sales de la part septentrional i oriental estan encara en fase d’excavació, consolidació i recerca.

 

 

El complex tenia l’accés principal des del carrer (A27) en la part occidental (A11), des d’on es devia passar a través d’un llarg corredor fins al distribuïdor (A1), pavimentat amb mosaic policrom que imita plaques de marbre. A continuació es devia entrar al vestuari (apodyterium) (A3-4-5), un espai que va anar transformant-se segons s’anava remodelant el conjunt del balneari. L’ingrés al circuit termal es feia a través d’un espai no calefactat (A25) amb una fonteta (labrum) que devia actuar com a extensió de la sala freda (frigidarium) o simple distribuïdor d’accés. A partir d’ací començava el circuit calefactat: sala temperada (tepidarium) (A29), sala calenta (caldarium) (A31) i una petita sauna (laconicum) (A28). El recorregut es completava amb els passejos a l’aire lliure i el bany fred (frigidarium) (A21-22-23-24), del qual formava part la gran piscina central (natatio) (A20), pavimentada amb un resistent morter hidràulic d’opus signinum.

 

Les restes que es conserven permeten observar una sèrie de dependències complementàries que devien formar part de l’edifici, entre les quals cal destacar unes grans latrines públiques (A14-16), obertes al carrer (A27), que també donarien servei al conjunt termal. Així mateix, en aquest sector es pot veure un altre complex termal de petites dimensions (A17-18-19-33), fruit de la successiva reducció i remodelació del principal conjunt altimperial.

 

FONT

Molina Vidal, J.- Muñoz Ojeda, F. J.- Álvarez Tortosa, J. F., 2020: %u201CLes Termes Orientals de

L'Alcudia (Elx, Espanya): noves perspectives de la investigació recent (Projecte ASTERO, UA-

Patrimoni Virtual)%u201D, Noguera Celdran, J. M.-Garcia Sencer, V.- Pavia Page, M. (Eds.), Termes Públiques

d'Hispània (Congrés Termes públiques d'Hispània, Múrcia, abril de 2018). Annexos de SPAL. Editorial

Universitat de Sevilla.

VIDEOS

Proyecto Astero - Termas Orientales 1

Proyecto Astero - Termas Orientales 2

 

PREMSA

https://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/03/12/lalcudia-viaja-futuro/1870489.html

https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/05/08/aguja-decoracion-oro-hallada-termas/2018305.html

https://alicantepress.com/art/36800/hallan-una-aguja-de-pelo-dorada-en-las-termas-orientales-de-la-alcudia-de-elche

https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/05/13/bomberos-arqueologos-entranas-alcudia/2020137.html

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-hallan-alcudia-elche-termas-mas-grandes-lujosas-revelan-auge-capital-siglo-20170516140216.html

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-localizan-taquillas-dejar-ropa-termas-romanas-lalcudia-elche-20190801152547.html

https://www.diarioinformacion.com/multimedia/videos/elche/2018-05-14-143520-bomberos-arqueologos-entraas-alcudia.html