Saltar apartados
  • UA
  • LEQA
  • Aplicació de l'energia solar fotovoltaica en processos electroquímics

Aplicació de l'energia solar fotovoltaica en processos electroquímics

La preocupació de la Societat pel Medi ambient és cada dia més palés en els països pertanyents al primer món, la qual cosa es demostra amb l'aprovació de noves lleis cada vegada més exigents en la protecció mediambiental. Mostra d'açò és l'adhesió d'Espanya com estat integrant de la Unió Europea en el Protocol de Kyoto, en el qual s'especifica que amb la finalitat de promoure el desenvolupament sostenible, els estats signataris %u201Caplicaran i/o seguiran elaborant polítiques i mesures de conformitat amb les seues circumstàncies nacionals, com per exemple la [...] recerca, promoció, desenvolupament i augment de l'ús de formes noves i renovables d'energia, de tecnologies de segrest del diòxid de carboni i de tecnologies avançades i noves que siguen ecològicament racionals%u201D.

Una d'aquestes tecnologies alternatives a les convencionals és l'energia solar fotovoltaica, la qual permet produir energia elèctrica d'una manera autònoma i ecològicament net. A més, representa una alternativa viable a altres fonts d'energia utilitzades tradicionalment com els combustibles fòssils o la fissió nuclear. Entre els avantatges de l'ús de l'energia solar fotovoltaica s'inclouen el ser no contaminant, silenciosa, abundant, descentralitzada, gratuïta, inacabable, al que hem d'afegir la llarga vida dels panells solars fotovoltaics (PFVs) i el baix cost de manteniment.

La Tecnologia Electroquímica forma part de la denominada Química Verda, que actualment s'està desenvolupant amb l'objectiu de dissenyar mètodes cada vegada més benignes amb el medi ambient i processos químics que reduïsquen o eliminen l'ús i generació de substàncies perilloses i contribuïsquen al desenvolupament sostenible. L'objectiu de desenvolupament sostenible haurà d'aconseguir-se amb noves tecnologies que proveïsquen a la societat amb els productes que necessitem d'una manera mediambientalment responsable.

La unió de dues tecnologies complementàries com l'energia solar fotovoltaica i la tecnologia electroquímica pot aportar solucions molt interessants i augmentar el caràcter verd dels processos electroquímics orientats a la protecció del medi ambient, com per exemple:

  • Dessalinització d'aigües salobres o salines mitjançant electrodiálisis (més informació)
  • Tractament d'aigües residuals mitjançant processos electroquímics (més informació)
  • Síntesi electroquímica de compostos químics
  • Generació d'hidrogen per via electroquímica
  • Generació i acumulació d'energia mitjançant l'ús de panells FV

En aquest context, el grup del Laboratori d'Electroquímica Aplicada i Electrocatálisis (LEQA) centra la seua recerca en l'estudi de l'aplicació de l'energia solar fotovoltaica (FV) a processos electroquímics. Per a dur a terme aquesta recerca, la Universitat d'Alacant compta amb una planta solar fotovoltaica de recent instal·lació i posada en funcionament, formada per 1000 panells de silici policristalino i amb una potència pique de 38.4kW. La planta solar s'enquadra en la zona nord de la Universitat, al costat de la Planta Pilote que el Grup d'Electroquímica Aplicada i Electrocatálisis disposa, la qual cosa facilita el transport de l'energia generada fins als sistemes que ha d'alimentar.

 

 

LEQA - Grup d'Electroquímica Aplicada i Electrocatálisis


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464