Saltar apartados
  • UA
  • LEQA
  • Disseny i desenvolupament de reactors i processos electroquímics

Disseny i desenvolupament de reactors i processos electroquímics

L'Enginyeria Electroquímica és la branca de l'enginyeria encarregada del disseny, caracterització i funcionament dels reactors i processos químics.

Ha de tenir-se en compte que el Reactor Electroquímic és un component clau en un procés electroquímic i, per tant, ha de prestar-se una especial atenció al seu disseny. En vista de les nombroses aplicacions de l'electroquímica %u2013les quals abasten des de bateries i piles de combustible fins a processos de síntesis i tractament mediambiental-, és possible un ampli rang de dissenys de reactors electroquímics.

El disseny d'un reactor electroquímic ha d'ajustar-se per a cada procés electroquímic específic, i està influenciat per factors com la geometria i separació dels elèctrodes, connexió elèctrica monopolar o bipolar, necessitat de treballar amb separació de compartiments i la manera d'operació. Així, unes consideracions generals per a ajustar el reactor electroquímic a utilitzar en una aplicació específica serien:

  • Aconseguir una distribució de densitat de corrent i potencial uniformes augmenta l'eficiència en corrent i energètica, així com minimitza reaccions paral·leles.
  • Alts valors d'area activa d'elèctrode per unitat de volum de reactor augmenten la converesión.
  • Un petit valor de voltatge de cèl·lula és essencial per a treballar amb un baix consum energètic. Per tant, és important utilitzar una petita separació electródica i, quan siga possible, evitar la divisió de compartiments.
  • Simplicitat d'instal·lació, automatització i manteniment.
  • Bona disponibilitat i temps de vida dels components del reactor, principalment els elèctrodes i membranes separadores.
  • Altres consideracions inclourien els costos d'implantació i funcionament.

És important indicar que, encara que el reactor electroquímic és l'element clau d'un procés electroquímic, és solament un element dins d'un procés global. Aquest últim inclou per exemple, altres consideracions relatives al bombament, mesura de cabal i pH i, sovint, altres operacions químiques com la filtració, addició de reactius químics, ajust de pH i conductivitat, etc.

El nostre grup té experiència i el "know how" necessari per a l'estudi de tots els aspectes relacionades amb el disseny i caracterització d'un reactor electroquímic: aspectes hidrodinàmics, energètics i de distribució de corrent, especialment en la geometria de reactor filtre-premsa però també en reactors electroquímics basats en tancs i en geometries cilíndric concèntriques.

 

LEQA - Grup d'Electroquímica Aplicada i Electrocatálisis


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464