Anàlisi i assessoria Grup de Petrologia Aplicada

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Grups d'investigació
Logo Grup de Petrologia Aplicada   Grup de Petrologia Aplicada
Grup de Petrologia Aplicada

Anàlisi i assessoria

 

 Caracterització de propietats de les roques

Descripció petrográfica (UNE-EN 12407:2007)

Característiques físiques:

- Absorció d'aigua a pressió atmosfèrica (UNE-EN 13755:2008)
- Densitat aparent, densitat real i porositat oberta (UNE-EN 1936:2007)
- Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (UNE-EN 12372:2007)
- Resistència a la flexió a moment constant (UNE-EN 13161:2008)roca_compresion
- Resistència a compressió (UNE-EN 1926:2007)
- Absorció d'aigua per capil·laritat (UNE-EN 1925:1999)
- Resistència al desgast (o abrasió) (UNE-EN 1341:2002; o UNE-EN 14157:2018)
- Resistència al lliscament (UNE-EN 14231:2004)
- Energia de trencament per impacte (UNE-EN 14158:2004)
- Determinació del module d'elasticitat dinàmic (amb la mesura de la freqüència
   de ressonància fonamental, UNE-EN 14146:2004)
- Determinació de la càrrega de trencament per a ancoratges (UNE-EN 13364:2002)

Durabilitat:

- Resistència a l'envelliment per xoc tèrmic (UNE-EN 14066:2014)
- Resistència a la cristal·lització de sals (UNE-EN 12370:2002)
- Resistència gele-desglaç (UNE-EN 12371:2002)

 

Característiques físiques

- C 97 Test Methods for Absorption and Bulk Specific Gravity of Dimension Stone
- C 99 Test Method for Modulus of Rupture of Dimension Stone (en sec i/o en humit)
- C 170 Test Method for Compressive Strength of Dimension Stone (en sec i/o en humit)
- C 241 Test Method for Abrasion Resistance of Stone Subjected to Foot Traffic
- C 880 Test Method for Flexural Strength of Dimension Stone (en sec i/o en humit)

Llistat de material necessari per a la caracterització de materials pétreos segons normes UNE-EN  i ASTM