Projectes d'investigació Grup de Petrologia Aplicada

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Grups d'investigació
Logo Grup de Petrologia Aplicada   Grup de Petrologia Aplicada
Grup de Petrologia Aplicada

Projectes d'investigació

 

Projectes i contractes d'investigació més rellevants en els últims 10 anys

· Avaluació de la  durabilitat de la pedra natural utilitzada en paviments d'exteriors. DT.. García del Capellà. MF (2002-2005).

· Propietats físiques anisotrópicas en roques brechoides dolomíticas i la seua influència en la qualitat d'aquestes roques com a materials de construcció. S. Ordóñez. MCYT (2003-2006).

· Estimació de la durabilitat d'algunes roques ornamentals de la comunitat valenciana mitjançant la utilització de mètodes no destructius. JC. Cañaveras. GV (2004-2005).

· Determinació de rangs microclimáticos òptims per a la conservació de la  Cova Pintada de Gáldar. S. Sánchez Moral. CGC (2004-2005).

· Avaluació de la durabilitat de les roques poroses sotmeses a estrès hídric i tèrmic, D. Benavente. GV (2005-2006).

· Travertinos de l'ES espanyol utilitzables com a pedra de construcció en obra nova i restauració arquitectònica. Propietats físiques i durabilitat. DT.. García del Capellà. MCYT (2007-2009).

· Estudi integral de l'estat de conservació del complex  arqueològic de la necròpoli de Carmona. S. Sánchez Moral. CGC (2007-2009).

· Estudi integral de l'estat de conservació de la Cova d'Altamira i les seues representacions artístiques paleolíticas. Perspectives futures de conservació. S. Sánchez Moral.  MC (2007-2009).

· Factors ambientals que controlen el creixement d'espeleotemas actius en sistemes càrstics: Valoració del seu ús com a marcadors de variacions recents en regions semiáridas. JC. Cañaveras MCI (2009-2011).

· Mecanismes i factors ambientals que controlen el transport de gasos a través de sòls i roques. Implicació en el balanç de CO2 atmosfèric. D. Benavente MCI (2012-2014).

· El Patrimoni Geològic i Arquitectònic de la illa de Tabarca (Alacant): Processos de degradació i propostes de conservació. J Martínez-Martinez UA (2014-2014). 

· Quantificació i modelització del transport de radon en sòls. Valoració del seu risc potencial i ús com a traçador geoquímic natural. D. Benavente MCIU (2019-2022). 

 

Projectes i contractes d'investigació gestionats a través del Vicerectorat d'Investigació.