Saltar apartados

Objectius, perfils, competències

Objectius del Màster DELECTE

1. La formació especialitzada d'experts i personal tècnic qualificat en desenvolupament local per a satisfer la demanda actual d'administracions públiques i institucions privades sense ànim de lucre (fundacions, organitzacions no governamentals,%u2026).

2. L'anàlisi dels processos de desenvolupament local cada vegada més relacionats amb els fenòmens globals de caràcter no solament econòmic sinó també social, cultural i formatiu.

3. La difusió de l'Estratègia Europea per l'Ocupació i la Gestió del Territori i la seua aplicació a l'àmbit local.

4. L'estudi de les estratègies i instruments útils i eficaços capaços de diversificar el teixit productiu, revaloritzar els recursos endogens i generar una dinàmica de creixement sostenible del territori a escala comarcal i local en qualsevol país o regió del planeta, amb especial interès en les zones més desfavorides.

5. La iniciació a l'activitat investigadora en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial, ja siga amb una perspectiva sectorial o integrada.

Competències generals

1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

2. Capacitat d'organització i planificació.

3. Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.

4. Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.

5. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.

6. Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.

7. Capacitat per a integrar-se i/o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.

8. Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

Competències específiques

1. Comprendre els fonaments teòrics i dimensions del desenvolupament local i la innovació territorial.

2. Capacitat per a manejar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.

3. Capacitat per a analitzar i interpretar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

4. Capacitat per a realitzar un diagnòstic dels recursos endogens disponibles en un territori.

5. Capacitat per a actuar com a mediador entre els diferents agents i administracions implicades en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.

6. Capacitat per a assessorar i coordinar als diferents agents i administracions implicades en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.

7. Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevists en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.

8. Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de forma ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

9. Capacitat per a realitzar propostes de planificació estratègica, ordenació territorial i/o localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament local sostenible.

10. Capacitat per a convertir un problema empíric relacionat amb el desenvolupament local i la innovació territorial en un objecte de recerca.

Master Oficial en Desarrollo Local e Innovación Territorial


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464