Màster Unviersitari en Advocacia

Crèdits totals del títol: 90
Oferta de places: 140 places
Preu per crèdit:  14,96€ (1a matrícula); 28,35 € (2a matrícula); 60,12 € (3a matrícula); 80,16 € (4a matrícula).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Pla d'Estudis: Publicació BOE 16/12/13 / Modificació BOE 20/03/17
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Dret
Coordinadora del màster:  María Belén Rizo Gómez (belen.rizo@ua.es)

Directors: Mercedes Fernández López (UA) i Juan José Martínez Albert (ICALI)
Màster interuniversitari amb l'Il·lustre col·legi de l'advocacia d'Alacant: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Màster en Advocacia