Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Advocacia

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

  • Complir els requisits de formació que estableix la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, en relació amb els professionals de l'advocacia.
  • La formació professional de qualitat dels futurs advocats i advocades en tant que col·laboradors rellevants de l'Administració de Justícia per a la garantia de l'exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.
  • Facilitar la futura inserció professional dels titulats mitjançant el coneixement del marc jurídic i l'entorn real de l'exercici professional de l'advocacia.
  • Sensibilitzar l'estudiantat en els valors democràtics i en els valors ètics i deontològics de la professió.
  • Preparar als i les estudiants per a l'acreditació de la seua capacitació professional.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

54

Pràctiques externes (OB)

30

Treball Final de Màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

90

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

1r SEMESTRE (29 ECTS)

2n SEMESTRE (31 ECTS)

ASSIGNATURA TIPUS ECTS ASSIGNATURA TIPUS ECTS
PRÀCTICA PENAL I PENITENCIÀRIA OB 4,5 PRÀCTICA DEL DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL OB 5
PRÀCTICA PROCESSAL PENAL OB 4,5 PRÀCTICA ADMINISTRATIVA I CONTENCIOSOADMINISTRATIVA OB 7
ARGUMENTACIÓ JURÍDICA PER A ADVOCATS OB 3 PRÀCTICA TRIBUTÀRIA OB 4
PRÀCTICA CIVIL ESPECIALITZADA OB 4 PRÀCTIQUES EXTERNES I OB 15
PRÀCTICA MERCANTIL ESPECIALITZADA OB 6      
PRÀCTICA PROCESSAL CIVIL I MERCANTIL OB 7      

 

3r SEMESTRE (30 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

EXERCICI PROFESSIONAL I ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL BÀSICA  OB  3
DEONTOLOGIA PROFESSIONAL  OB  3
TÈCNIQUES D'ORATÒRIA I TÈCNIQUES D'INTERROGATORI DE TESTIMONIS  OB  2
PREPARACIÓ DE LA PROVA OB 1
PRÀCTIQUES EXTERNES II OB 15
TREBALL DE FI DE MÀSTER OB 6

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

El programa formatiu inclou matèries transversals, necessàries per a exercir l'advocacia, com ara el marc jurídic col·legial i la pràctica en tècniques i instruments de  la professió.

S’hi afegeixen les matèries que es podrien integrar dins dels quatre ordres jurisdiccionals, però tractant tant els aspectes extrajudicials com els judicials. Amb aquesta estructura, es pretén combinar la formació generalista en les competències, habilitats i actituds requerides per a ser advocat i aplicar-la a àmbits d'especialització material més específics.

Les pràctiques externes permetran, combinant igualment els dos aspectes formatius, la translació dels resultats de l'aprenentatge aconseguit a una experiència real d'exercici professional.

Finalment, el Treball de Fi de Màster està concebut com una activitat tendent a plasmar l'experiència formativa de l'alumne. Consistirà en l'elaboració d'un expedient o d'un dictamen relatiu a un dels casos tractats al llarg dels estudis i la pràctica realitzats de manera prèvia o simultània.

 

MATÈRIES

ASSIGNATURES

ECTS

SEMESTRE

MARC JURÍDIC COL·LEGIAL I EXERCICI

DE L'ADVOCACIA

EXERCICI PROFESSIONAL I ORGANITZACIÓ COLEGIAL BÀSICA

3

3r

DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

3

3r

TOTAL 6  

TÈCNIQUES I INSTRUMENTS EN L'EXERCICI DE L'ADVOCACIA

ARGUMENTACIÓ JURÍDICA PER A ADVOCATS

3

1r

TÈCNIQUES D'ORATÒRIA I TÈCNIQUES D'INTERROGATORI DE TESTIMONIS 

2

3r

PREPARACIÓ DE LA PROVA

1

3r

TOTAL

6

 

PRÀCTICA CIVIL

PRÀCTICA CIVIL ESPECIALITZADA

6

1r

PRÀCTICA MERCANTIL

PRÀCTICA MERCANTIL ESPECIALITZADA

4

1r

PRÀCTICA PROCESSAL CIVIL

I MERCANTIL

PRÀCTICA PROCESSAL CIVIL

I MERCANTIL

7

1r

TOTAL

17

 

PRÀCTICA PENAL I PENITENCIÀRIA

PRÀCTICA PENAL I PENITENCIÀRIA

4,5

1r

PRÀCTICA PROCESSAL PENAL

PRÀCTICA PROCESSAL PENAL

4,5

1r

TOTAL

9

 

PRÀCTICA DEL DRET DEL TREBALL

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

PRÀCTICA DEL DRET DEL TREBALL

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

5

2n

TOTAL

5

 

PRÀCTICA ADMINISTRATIVA, TRIBUTÀRIA I CONTENCIOSOADMINISTRATIVA

PRÀCTICA ADMINISTRATIVA I CONTENCIOSOADMINISTRATIVA

7

2n

PRÀCTICA TRIBUTÀRIA

4

2n

TOTAL

11

 

PRÀCTICA EXTERNA GENERAL

  PRÀCTIQUES EXTERNES I

15

2n

  PRÀCTIQUES EXTERNES II 15 3r

TOTAL

30

 

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TREBALL DE FI DE MÀSTER

6

3r

TOTAL

6

 

 

inici

Trets d'identitat

El Màster compta amb professorat expert en l'exercici de l'advocacia, així com amb juristes pràctics de prestigi nacional que imparteixen tallers especialitzats.

La formació pràctica es completa amb un sòlid programa de judicis simulats que situa als estudiants davant l'estudi, preparació i defensa d'assumptes reals.

Inici

Inici

Recursos i instal·lacions

El Màster compta amb aules específiques per a les classes de Màster, situades en la Facultat de Dret i en el Col·legi de l'Advocacia, equipades amb els més complets mitjans tecnològics, així com amb una sala de judicis en la Facultat de Dret, on es realitzen tant els judicis simulats com pràctiques de les diferents assignatures.

 

Inicio

Inicio

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

El Màster proporciona la formació acadèmica i pràctica necessària per a exercir l'advocacia una vegada superada la prova nacional d'accés a la professió. Així mateix, és un complement formatiu molt valuós per a l'acompliment de qualsevol professió jurídica.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici