Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

El MAGIP compta amb dues assignatures optatives, de 9 ECTS cadascuna, que es desenvolupen de manera simultània en el segon quadrimestre. Aquestes dues optatives pretenen orientar a l'estudiant tant per a l'àmbit de la investigació com per a l'àmbit professional:

En l'assignatura Tècniques Arqueològiques Aplicades es presenten les diferents propostes teòric-metodològica d'intervenció sobre el Patrimoni Arqueològic i Històric. En aquesta assignatura participen docents interns, però, sobretot, professionals externs que ofereixen una visió actualitzada de les diferents eines que s'empren en el treball de camp, però també en el laboratori en relació amb l'estudi, registre, anàlisi i interpretació del registre arqueològic.

En l'assignatura Patrimoni i Gestió de projectes culturals s'introdueix als estudiants al marc teòric i als instruments tècnics per a la gestió de projectes culturals. A través de les diferents lliçons que componen l'assignatura, impartida per professionals de la museografia i la museologia, alguns membres de la plantilla de la Universitat d'Alacant i uns altres de reconegut prestigi, permeten donar a conèixer què és revaloritzar el patrimoni des del punt de vista teòric i pràctic, com descobrir les eines per a la definició i gestió de projectes arqueològics i de revaloració social del patrimoni.

 

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2010-2011

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Els estudiants del màster oficial d'Arqueologia Professional: Eines per a la Gestió Integral del Patrimoni Arqueològic, títol oficial que s'extingeix, podran sol·licitar la seua adaptació al nou Pla d'estudis. Per a fer-ho hauran de presentar a l'aprovació de la Comissió Acadèmica un escrit de sol·licitud d'adaptació amb la petició de convalidació de les matèries aprovades.

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster oficial d'Arqueologia Professional: Eines per a la Gestió Integral del Patrimoni Arqueològic, aprovat el 2006 (D 44/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat, DOGV núm. 5233, de 4 d'abril del 2006; Resolució de 22 de juny de 2006 de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, BOE núm. 157 de 3 de juliol de 2006).

 

Inici