Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Biomedicina

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

Aquest Màster forma part de l'anomenat Programa Formatiu en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, integrat pels tres Màsters següents de la Facultat de Ciències:

  • Màster Universitari en Biomedicina
  • Màster Universitari en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat
  • Màster Universitari en Química Mèdica

El Pla d'estudis està estructurat en tres blocs d'assignatures: un bloc obligatori amb 15 crèdits ECTS, un bloc d'assignatures optatives específiques del Màster amb 30 crèdits, i un Treball de Fi de Màster (TFM) de 15 crèdits. L'alumnat pot triar fins a 8 crèdits d'entre les assignatures optatives específiques dels altres dos màsters del Programa Formatiu. El Màster comprèn quatre tipus de pràctiques: de laboratori, de problemes, d'ordinador i clíniques (externes), a més de les classes teòriques, els seminaris i les tutories grupals.

Inici

 

Calendari d'implantació

Cronograma d'implantació del Títol

Curs acadèmic

Implantació

2010-2011

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Es  proposa  una  taula    d'adaptació  dels    estudis  actuals  del doctorat en Biologia Experimental i Aplicada i el master interuniversitari d'Optometria Avançada i Visió al nou Programa Formatiu en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, amb l'objectiu de facilitar que alumnes que hagen cursat assignatures dels programes actuals puguen incorporar-se a la nova titulació de manera no onerosa.

Convalidacions amb el master d'Optometria Avançada i  Ciències de la Visió

MOACV

CRED

MOV

ECTS

Presa de Decisions Clíniques

5

Optometria Clínica Avançada

6

Òptica Oftàlmica Avançada

Òptica Fisiològica Avançada

3

3

Òptica Visual Avançada

6

Avanços en Neurociències de la Visió

4

Neurociències de la Visió

3

Contactología Avançada I

2

Contactología Avançada

3

Bioestadística en Ciències de la Salut

4

Estadística en Ciències de la Salut

3

Teràpia Visual, Ortòptica Pleòptica

4,5

Rehabilitació Visual

6

Avanços en Ergonomia Visual

4

Ergonomia Visual Avançada

3

Clínica de l'Estrabisme

4

Clínica de l'Estrabisme

3

Mecanismes i Models de la Visió de Color

Mecanismes i Models de la Visió d'Esp.

Mecanismes i Models de la Visió de Mov.

Mecanismes i Models de la Visió de

Prof.

 

Mecanismes  i Models de la Visió

3

Tècniques d'Imatge per a Investigació i Diagnòstic

4

Tècniques d'Imatge per a Investigació i Diagnòstic

6

Materials Òptics Avançats

5

Nous Materials Òptics

3

Patologia Ocular Clínica

3

Patologia Ocular Clínica

3

Documentació Científica

3

Documentació Científica

3

Pràctiques clíniques / altres assignatures

 

Optatives

Fins a

9 cred

 

Convalidacions amb assignatures del Programa de Doctorat de Biologia Experimental i Aplicada

BIA

Nre.  crèdits

MBT - MBM

ICTS

Biofertilitzants i Bioplaguicides

(63610)

3

Biotecnologia Agrícola

2

Bioinformática Aplicada a l'Anàlisi de Seqüències de DNA (62261)

3

Disseny Experimental en Ciències de la Salut i Bioinformàtica

3

Cèl·lules Mare: Diferenciació i Teràpia Cel·lular (62247)

3

Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa

2

Comunicació Intercelular

(62262)

3

Senyalització Intracel·luar i Intercelular

2

Ecologia Microbiana Molecular

(62260)

3

Microbiologia Molecular

2

Estructura i Funció de Proteïnes Extremofíliques (62245)

3

Anàlisi Estructural i Funcional de Proteïnes

2

Proteòmica (63619)

3

Proteòmica i Genòmica Funcional

2

Seminaris en Biologia Experimental i Aplicada (62199)

3

Avanços en Biociències

2

Enginyeria d'Enzims (63614)

2,5

Enginyeria de Proteïnes i Disseny molecular

2

Mètodes per a l'Estudi Funcional de Cèl·lules en Cultiu (62266)

2,5

Avanços en Cultius Cel·lulars

2

Tècniques d'Anàlisis d'Àcids Nucleics (62203)

2,5

Introducció a Tècniques Avançades d'Anàlisi Molecular i Diagnòstic

2

Tècniques d'Inmunocitoquímica, Microscopia Confocal i Western Blotting (62200)

2,5

Avanços en Tècniques Cel·lulars i Tissulars

2

 

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Programa Formatiu del Doctorat en Biologia Experimental i Aplicada i el Master Interuniversitari en Optometria Avançada i Visió.

Inici