Màster Universitari en Biotecnologia per la Salut i la Sostenibilitat

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Mixt: presencial i no presencial
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: Publicació BOE 9/1/14.Correcció: BOE 25/1/14
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del màster:  Mónica Camacho Carrasco (camacho@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Fullet informatiu

Informació adicional