Màster Universitari en Ciberseguretat

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: semipresencial   
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 16/2/19.
Centre al qual s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del màster:  José Vicente Berná Martínez (masterciberseguridad@eps.ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF