Màster Universitari en Ciència de Dades

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Pla d'Estudis: Publicació en el BOE (12/05/2021)
Centre al qual s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del màster:  José Francisco Vicent Francés (jvicent@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF