Màster Universitari en Ciència de Materials

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: Publicació BOE 09/01/14. / Modificació BOE 12/04/14
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del màster: María del Carmen Román Martínez (mcroman@ua.es)

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF