Màster Universitari en Comunicació Digital

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 35 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: semipresencial     
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 12/05/2021 
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinador del màster:  Natalia Papí Gálvez (natalia.p@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Fullet informatiu