Màster Universitari en Comunicació i Indústries Creatives

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 35 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Pla d'Estudis: Publicació BOE 09/01/14Modificació BOE 19/02/2014 / Modificació BOE 22/06/2016 
Centre al qual s'adscriu el títol:Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinador del màster: Victoria Tur Viñes (victoria.tur@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

Reproducir

FULLET PDF

Comunicació i indústries creatives

La Fundació Carolina ofereix beques per a cursar el Màster Comincrea. Podràs trobar la informació en aquest enllaç. Les beques de postgrau estan dirigides a la formació a Espanya de llicenciats nacionals d'un país d'Amèrica Llatina, membre de la Comunitat Iberoamericana de Nacions, o de Portugal, amb capacitat acadèmica o professional avalada per un currículum excel·lent.

El programa ofereix dues modalitats de suport: beques ajudes a l'estudi. La diferència principal entre totes dues modalitats d'ajuda radica en la diferent aportació econòmica que en cada cas assumeix l'FC, les institucions acadèmiques espanyoles i el propi becari

16/12/2020

Retroalimenta't és un festival de cultura retro Indústries Creatives ideat, produït i gestionat per l'alumnat del Màster Comincrea*. És a més un projecte d'innovació docent que aplica la metodologia “Learning by Doing” perquè l'alumnat pose en pràctica una emprenedoria real. Des de 2016 la temàtica del festival és la cultura retro, d'ací el seu nom. Tota la informació es troba en aquest enllaç.

16/12/2020

En aquest curs 2020-2021 el màster Comincrea compleix 10 anys formant a l'alumnat en una comunicació especialitzada en Dircom i Indústries Creatives. En aquest enllaç està tota la informació sobre Comincrea.

Comincrea* et prepara per a la direcció de comunicació i l'emprenedoria de les Indústries Creatives del futur. Els models de negoci de les Indústries Creatives utilitzen la creativitat aplicada (innovació), els processos culturals, la propietat intel·lectual i la investigació per a impulsar amb força l'economia en plena convergència mediàtica. Més que mai, les Indústries Creatives necessiten comunicar el seu valor específic i la seua enorme capacitat de transformació del territori i les persones.

16/12/2020

Tota la informació sobre l'experiència docent i investigadora, així com la professional es troba en aquest enllaç. Ací podràs consultar les àrees d'interès del professorat Comincrea i la seua trajectòria com a especialistes en comunicació i indústries creatives. 
El màster Comunicació i Indústries Creatives compta amb un equip preparat i reconegut en els seus àmbits d'intervenció que tenen com a únic objectiu formar a l'alumnat i orientar-lo en tant en la capacitació professional com la investigadora.

11/12/2020