Màster Universitari en Conservació de la Biodiversitat i Restauració del Medi marí i Terrestre

Crèdits totals del títol: 90
Oferta de places: 25 places
Preu per crèdit:  39,27 € (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Presencial 
Idiomes en què s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 12/05/2021
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del màster: Germán López Iborra german.lopez@ua.es
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF