Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

Crèdits totals del títol: 90
Oferta de places: 25 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'EstudisBOE 26/09/15 
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinador del màster:  Carlos V. Gómez Gil (cgomezgil@ua.es)
Màster interuniversitari amb: 

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPAÑA)
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (ESPAÑA)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ESPAÑA)
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (ESPAÑA)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (ESPAÑA)

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

Reproducir

FULLET PDF

Cooperació al desenvolupament

Informació adicional