Màster Unviersitari en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 30 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Pla d'Estudis: Publicación BOE 18/06/11
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Dret
Coordinador del màster:  Germán Valencia Martín (german.valencia@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Fullet informatiu