Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2010-2011

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

S'estableix els mecanismes pels quals es va a reconèixer els crèdits de les assignatures cursades en màsters de l'anterior ordenació a la qual corresponen el títol anterior de màster oficial en desenvolupament en aplicacions i serveis web. S'ha de tenir en compte que el màster en noves edicions podrà evolucionar i introduir certes modificacions a causa de la contínua evolució tecnològica que experimenten les matèries tractades en aquest màster. Si aquestes afectaren les assignatures cursades en els plans antics, serà la Comissió Acadèmica del Màster l'encarregada de decidir de manera específica l'adaptació.

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

La proposta de màster implica la finalització de l'actual títol de màster amb el nom màster Oficial en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web, aprovat en el Reial Decret 56/2005. La durada d'aquest títol és d'un any lectiu, de manera que el seu antic pla conclourà el curs 2009-2010.

 

Inici