Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Mixt: presencial i no presencial.
Idiomes en que s'imparteix: Castellà.
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura.
Publicació del Pla d'Estudis: Publicación BOE 02/04/15.
Centre al qual s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del màster:  Miguel Ángel Lozano Ortega (malozano@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Desenvolupament de Software per a Dispositius Mòbils