Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

Totes les assignatures de la titulació són obligatòries, per la qual cosa no existeixen itineraris.

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2014-2015

1r curs

 

Inici