Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Desenvolupament Local i Innovació Territorial

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2010-2011

Primer curs acadèmic

 

Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

El procediment d'adaptació dels estudiants matriculats en el màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial (Pla 2007) s'estableix d'acord amb aquest quadre en què s'indica la relació entre assignatures aprovades del Pla 2007 i les matèries a les quals equivalen del nou Pla:

MÀSTER EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL (PLA 2007)

MASTER EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL (PLA 2010)  

CODI

ASSIGNATURA

CRÈDITS

MATÈRIA 

ECTS  

11683

INTRODUCCIÓ Al DESENVOLUPAMENT LOCAL I LA INNOVACIÓ TERRITORIAL

6

TEORIA, MÈTODES I TÈCNIQUES  

12

11552

TÈCNICA I INNOVACIÓ: EL PAPER DE LA TELEMÀTICA I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL 

3

11553

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL

4

11545

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MODELS DE DESENVOLUPAMENT URBÀ

4

ACTIVITATS SOCIOECONÒMIQUES I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLES

24

11684

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I INSTRUMENTS DE GESTIÓ INTEGRADA DEL MEDI AMBIENT

4

11547

EL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAT I LES POLÍTIQUES DE BOTTOM UP DE LA UNIÓ EUROPEA

4

11548

DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL I INNOVACIÓ SOCIOTERRITORIAL

4

11549

ACTIVITATS COMERCIALS. SERVEIS BÀSICS PER Al DESENVOLUPAMENT LOCAL

4

11550

ACTIVITATS TURÍSTIQUES, INSTRUMENTS TÈCNICS I POSADA EN VALOR DELS RECURSOS ENDOGENS

4

11542

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ, QUALIFICACIÓ, IMMIGRACIÓ I BENESTAR SOCIAL

4

POBLACIÓ, QUALIFICACIÓ I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

12

11551

MERCATS LOCALS D'OCUPACIÓ. TÈCNIQUES DE DINAMITZACIÓ I HABILITATS SOCIALS DELS ADL

4

11546

PROMOCIÓ D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES I CREACIÓ D'OCUPACIÓ

4

 

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Amb la implantació del nou màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial s'extingirà el títol oficial de màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial de la Universitat d'Alacant (Pla 2007).

Inici