Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 30 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Pla d'Estudis: Publicació BOE 16/2/19.
Centre al qual s'adscriu el títol:Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinadora del màster: Patrocinio del Carmen Zaragoza Saez (patrocinio.zaragoza@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Fullet informatiu