Màster Universitari en Economia Aplicada

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 15 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Publicació del Pla d'EstudisBOE 09/01/14 
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinador del màster:  Julián López Milla (j.lopez@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

Reproducir

FULLET PDF