Màster Universitari en Economia Quantitativa

Crèdits totals del títol: 120
Oferta de places: 25 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: anglès
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Pla d'Estudis: Publicació BOE 18/6/11.
Centre al qual s'adscriu el títol:Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinador del màster: Mª Ángeles Carnero (acarnero@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Fullet informatiu