Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Economia Quantitativa

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació del màster 

2010-2011

1º curs

2011-2012 2º curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

ja que les assignatures obligatòries del Màster que es proposa són idèntiques a les de l'actual Màster Oficial en Economia Quantitativa i els crèdits optatius d'ambdós Màster també coincideixen, l'adaptació dels estudiants existents al nou pla d'estudis és immediata.

 

Ensenyaments que s'extingeixen per  la implantació del corresponent títol proposat

Màster Oficial en Economia Quantitativa.

 

Inici