Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

Mòdul d'especialització

El mòdul contempla l'obligació de cursar la matèria "Experimentació avançada en Electroquímica" de 5 ECTS.  Aquesta matèria, que conté una única assignatura amb la mateixa denominació, és de caràcter pràctic i contindrà aspectes molt especialitzats dins del camp de l'electroquímica. Aquesta assignatura serà impartida per cada universitat, en funció dels alumnes que tinga matriculats.

A més, el mòdul conté 6 matèries optatives que es componen d'una sèrie d'assignatures fins a un màxim de 118 crèdits.  Aquestes assignatures són el compendi de les assignatures que entre totes les universitats poden oferir.  De manera que l'alumne haurà de triar, almenys, 10 crèdits ECTS en assignatures per a completar el mòdul d'especialització.  Aquesta oferta li permetrà, en funció de les seues preferències i possibilitats de mobilitat, optar entre una oferta variada del conjunt de les universitats.  La taula 3 conté la potencialitat d'aquesta oferta optativa que el Màster posa a la disposició de l'alumnat.  Cal indicar que en aquesta taula figura la Universitat de Sevilla, que si bé ha participat en l'elaboració d'aquesta proposta de Màster, no obstant això no forma part dels proponents del títol conjunt pel fet que en aquest moment no posseeix les condicions necessàries per a la seua participació formal.

 

Taula 3. Assignatures del mòdul d'especialització

Matèries obligatòries

Assignatures

ECTS

Universitat

"Experimentació Avançada en Electroquímica"

Experimentació Avançada en Electroquímica

5

En cada universitat

Matèries optatives

Assignatures

ECTS

Universitat

"Introducció a la Investigació"

Introducció a la investigació

10

Autònoma de Barcelona

"Tècniques avançades aplicades en l'Electroquímica"

Experimentació en espectroelectroquímica

5

Burgos

Voltametría cíclica aplicada

3

Múrcia

"Aplicacions avançades de l'Electroquímica"

Electroquímica Aplicada

4

Sevilla

Electropolimerización

3

Politècnica de Cartagena

Propietats biomiméticas en l'electroquímica de materials blans

3

Politècnica de Cartagena

Dispositius electroquímics i biomiméticos

4

Politècnica de Cartagena

Sensors i biosensores

3

Múrcia

Mètodes teòrics i experimentals en Química Física

4

Còrdova

Acumulació d'Energia i Piles de Combustible

6

Autònoma de Madrid

Electroquímica de Superfícies

3

Alacant

Electrocatálisis; materials electrocatalíticos i aplicació en processos electroquímics

3

Alacant

Electroquímica de materials semiconductors

3

Alacant

Vector energètic hidrogen II: usos

3

Alacant

Construcció de sensors i biosensores serigrafiados

5

Burgos

Conversió fotovoltaica i Fotoelectroquímica

5

Autònoma de Madrid

"Preparació de materials"

Preparació de materials

6

Barcelona

"Tècniques de caracterització de materials"

Tècniques de caracterització

6

Barcelona

"Formació complementària"

Catalitzadors per a l'energia i el medi ambient

5

Sevilla

Química teòrica i computacional

3

Múrcia

Macromolècules: estructura i propietats

3

Múrcia

Síntesi i aplicacions de nanomaterials inorgànics

4

Còrdova

Tècniques en Química Fina i Nanoquímica

4

Còrdova

Pràctiques en empresa

6

València

 (Estudi General)

Competències transversals

4

València

 (Estudi General)

Cinètica química de processos de transferència de càrrega

4

Sevilla

Hidrogen, producció, acumulació i ús

6

Autònoma de Madrid

 

S'ha intentat que la major part de les assignatures optatives que componen aquest bloc, es compartisquen amb altres programes de Màster operatius en les universitats participants, de manera que s'optimitzen recursos i minimitzen costos.

 

Per a una visió de conjunt podeu consultar també:

Inici

 

Calendari d'implantació

Cronograma d'implantació del Títol

Curs acadèmic

Implantació

2012-2013

1r curs

 

Inici