Màster Universitari en Emergències i Catàstrofes

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 30 places
Preu per crèdit:  66,76€ (primera matrícula); 107,41 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Mixt: presencial i no presencial
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Pla d'Estudis: Publicació BOE 20/03/17 
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències de la Salut
Coordinador del màster:  Juana Perpiñá Galván (juana.perpina@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF