Màster Universitari en Envelliment Actiu i Salut

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Mixt: presencial i no presencial
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Pla d'Estudis: Publicació BOE 20/03/17 
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències de la Salut
Coordinador del màster:  Manuel Fernández Alcántara (mfernandeza@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF