Màster Universitari en Espanyol i Anglès com a Segones Llengües/Llengües Estrangeres

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 25 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà i anglès
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Pla d'Estudis: Publicació BOE 29/6/11. / Correcció d'errades: BOE 9/1/14.
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinador del màster:  Mª Antonia Martínez Linares (antonia.martinez@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF