Màster Unviersitari en Gestió Administrativa

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 30 places
Preu per crèdit:  14,96€ (1a matrícula); 28,35 € (2a matrícula); 60,12 € (3a matrícula); 80,16 € (4a matrícula).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Pla d'Estudis: Publicació BOE 07/03/16
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Dret
Coordinadora del màster:  Mercedes Ortiz García (merce.ortiz@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF