Màster Universitari en Gestió de L'edificació

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 30 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Pla d'Estudis: Publicació BOE 20/6/11. / Modificació BOE 19/2/14.
Centre al qual s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del màster:  Juan Carlos Perez Sanchez (director.masteredi@eps.ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF