Màster Universitari en Gestió Pesquera Sostenible

Crèdits totals del títol: 120
Oferta de places: 25 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: Publicació BOE 9/1/14.
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del màster:  Aitor Forcada Almarcha (forcada@ua.es)
Director científic: José Luis Sánchez Lizaso
Màster interuniversitari amb: Organitzat per la Universitat d'Alacant conjuntament amb l'Institut Agronòmic Mediterrani de Zaragoza IAMZ- CIHEAM.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF