Màster Universitari en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'aigua

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: BOE 20/06/11
Centre al qual s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del màster:  Andrés Fullana Font (director.mastergs@eps.ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF