Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 6 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Mixt: presencial i no presencial
Idiomes en que s'imparteix: valencià i castellà
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Pla d'Estudis: Publicació BOE 04/05/15 
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències de la Salut
Coordinador del màster:  Antonio García Belmar (belmar@ua.es)
Màster interuniversitari amb: 

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ESPANYA)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (ESPANYA)

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Història de la Ciència i Comunicació