Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

 

ESPECIALITATS ASSIGNATURES TIPUS ECTS SEMESTRE
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA TEMES AVANÇATS EN HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA OP 15 2
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA TEMES AVANÇATS EN COMUNICACIÓ CIENTÍFICA OP 6 2
LA CULTURA MATERIAL DE LA CIÈNCIA OP 6 2
PRÀCTIQUES DE PERIODISME CIENTÍFIC OP 3 2

 

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2014-2015

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

S'estableixen aquestes convalidacions d'assignatures per a l'alumnat en procés de finalització de l'anterior màster.

MCCC (antic) – MHCC (nou).

Assignatures de l'anterior màster

Convalidació amb les matèries del
màster actual

Introducció als Estudis Històrics sobre la
Ciència
Introducció a la Història de la Ciència
Introducció als Estudis Comunicatius i
Socials sobre la Ciència
Introducció a la Comunicació Científica
La Ciència i la Medicina en el Context
Històric i Social
Ciència, Medicina, Tecnologia i Societat
Tècniques i Mètodes d'Investigació en
Història de la Ciència i Comunicació
Científica
Perspectives Historiogràfiques i Mètodes de
Treball
Anàlisi del Discurs i de la Informació
Científica
Temes Avançats en Comunicació Científica
La Difusió i Comunicació Social de la
Ciència
Temes Avançats en Comunicació Científica

 

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica-Universitat de València.

 

Inici