Màster Universitari en Història de l'Europa Contemporània: Identitats i Integració

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Pla d'Estudis: Publicació BOE 09/01/14. 
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinador del màster:  Mónica Moreno Seco (monica.moreno@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Història de l'Europa Contemporània