Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Història de l'Europa Contemporània: identitats i integració

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2011-2012

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No es dóna aquesta circumstància.

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

No es dóna aquesta circumstància.

 

Inici