Màster Unviersitari en Història del Món Mediterrani i les Seues Regionas. De la Prehistòria a L'Edat Mitjana

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 45 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Mixt: presencial i no presencial
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Pla d'Estudis: Publicació BOE 16/2/19.
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinador del màster:  Juan Carlos Olivares Pedreño (jc.olivares@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Fullet informatiu