Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Història del Món Mediterrani i les seues Regions.
De la Prehistòria a l'Edat mitjana

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

El màster es compon d'un mòdul de sis assignatures de tres crèdits cadascuna que són obligatòries per a tot l'alumnat (18 crèdits) i, posteriorment, de tres línies o itineraris (Prehistòria i Protohistòria, Història Antiga i Història Medieval) compostes de cinc assignatures de sis crèdits cadascuna. L'estudiantat podrà optar per una sola d'aqueixes línies i haurà de cursar les cinc assignatures que la componen (30 crèdits). Finalment, haurà de desenvolupar el Treball de Fi de Màster, que també és obligatori (12 crèdits).

L'objectiu que l'alumnat haja de triar una d'aqueixes línies és que puga aconseguir un alt grau d'especialització en un d'aqueixos àmbits temàtics. D'aquesta manera, podrà aconseguir una formació òptima per a iniciar un camí en la investigació històrica. D'altra banda, aqueixes línies específiques permetran a l'alumnat aprofundir al màxim en els períodes i temes de la Història que siguin del seu major interès, aconseguint totes les expectatives que no s'hagueren pogut satisfer en els seus estudis de Grau.

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2018-2019

1r curs

 

 

Inici