Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (S. XV-XIX)

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 15 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Mixt: presencial i no presencial     
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Pla d'Estudis: Publicació BOE 13/6/13.
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinador del màster:  Cayetano Mas Galvañ (cayetano.mas@ua.es)
Màster interuniversitari amb: 

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSITAT DE BARCELONA (ESPANYA)
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (ESPANYA)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (ESPANYA)

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

Reproducir

FULLET PDF