Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Aquest màster té per objectiu formar especialistes en l'evolució històrica i en la configuració de les identitats del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna. Proporciona un complet panorama del període i les competències per a aprofundir en la seua anàlisi i plantejar projectes de recerca. Així mateix ofereix perspectives per a la comprensió històrica dels desafiaments als quals s'enfronta avui el Mediterrani. Per a açò, els problemes estudiats s'analitzen des de diverses perspectives, amb atenció a diferents enfocaments historiogràfics i a les fonts.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

30

Optatives (OP)

15

Treball de fi de Màster (OB)

15

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

SEMESTRE 1

30 ECTS

SEMESTRE 2

30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

HISTORIADORS I HISTORIOGRAFIA DE LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL EN L'EDAT MODERNA

OB

5

LA MAR MEDITERRÀNIA: UN ESPAI D'INTERCANVIS

OP

5

FONTS, PALEOGRAFIA I INICIACIÓ AL TREBALL DE L'HISTORIADOR

OB

5

IDENTITATS TERRITORIALS I NACIONALS A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

OP

5

INSTITUCIONS POLÍTIQUES I PODERS TERRITORIALS

OB

5

PAISATGE HISTÒRIC, RISC I MEDI NATURAL

OP

5

ACTIVITATS PRODUCTIVES I XARXES MERCANTILS A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

OB

5

EL MÓN RURAL

OP

5

RELIGIONS I CIRCULACIÓ CULTURAL

OB

5

LA CIUTAT MEDITERRÀNIA

OP

5

JERARQUIES I DINÀMICA SOCIAL

OB

5

SISTEMES DE PODER I PENSAMENT POLÍTIC

OP

5

     

GUERRA I SOCIETAT

OP

5

     

ESPIRITUALITAT, ORTODÒXIA I CONTROL DE LES CONSCIÈNCIES

OP

5

     

MINORIES, DISSIDÈNCIES I REBELIES

OP

5

     

CREACIÓ I TRANSMISSIÓ DELS SABERS

OP

5

     

FEMENÍ/MASCULÍ: IDENTITATS, RELACIONS, FUNCIONS

OP

5

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

15

 

Planificació general del pla d'estudis

 

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

 

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici