Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2014-2015

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, de l'alumnat dels estudis existents al nou pla d'estudis

La implantació del Màster en Història i Identitats en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) implicarà l'extinció del Màster en Història i Identitats Hispàniques en la Mediterrània Occidental (Siglos XV-XIX).

Durant el curs 2014-2015, primer any d'implantació del nou màster, no s'impartirà docència dels mòduls: 1) matèries nuclears, 2) matèries d'especialització i 3) itineraris formatius del màster a extingir. Sí que es continuarà durant dos cursos (2014-15 i 2015-16) matriculant del mòdul de treball de fi de màster.

Amb l'objectiu de preparar una transició ordenada al Màster en Història i Identitats en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) i de facilitar la incorporació d'estudiants del Màster en Història i Identitats Hispàniques en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX), que està en procés d'extinció, durant el període de matrícula del curs 2014-15 la Comissió de Coordinació Acadèmica farà sessions informatives per a orientar la matrícula de l'alumnat que estiga cursant-lo. La Comissió de Coordinació Acadèmica en reconeixerà els crèdits amb les equivalències escaients segons el cas i tenint en compte les particularitats de cada expedient.

 

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) per la Universitat Jaume, la Universitat d'Alacant, la Universitat de València i la Universitat degli Studi di Cagliari-Universitat de València.

 

Inici